1) OBJAŚNIENIE DEFINICJI

UŻYTKOWNIK – osoba, na rzecz której zgodnie z REGULAMINEM SERWISU i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

SERWIS – witryna internetowa – platforma pod adresem jedzenarium.pl służąca do komentowania, przeglądania, dodawania, modyfikacji, dzielenia się, publikowania itp. przepisów kulinarnych przez Użytkowników serwisu oraz przez Administratora; będąca własnością SITER SP. Z O.O.

ADMINISTRATOR – SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mierzeszynie (83-041) ul. Wolności 70; KRS 0000458147, REGON 221862466

COOKIES i INNE MECHANIZMY – szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies

NEWSLETTER – przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną aktualności z Serwisu, za uprzednią zgodą Użytkownika

INFORMACJA HANDLOWA – przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną oferty reklamowe, handlowe, marketingowe za uprzednią zgodą Użytkownika

Administrator używa adresu e-mail do wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjne (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika).

2) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mierzeszynie (83-041) ul. Wolności 70; KRS 0000458147, REGON 221862466
  2. Serwis Jedzenarium.pl pozyskuje nick i adres e-mail zarejestrowanych Użytkowników.
  3. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części funkcjonalności Serwisu.
  4. Serwis Jedzenarium.pl pozyskuje dane Użytkowników w celu przetwarzania, gromadzenia, optymalizacji Serwisu i wyświetlanych na nim reklam oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  5. Podczas łączenia ze stronami Serwisu Serwis wykorzystuje pliki cookies i inne mechanizmy, o czym informuje Użytkownika.
  6. Żadnych danych zarejestrowanych Użytkowników nie udostępnia się podmiotom trzecim niezwiązanym z funkcjonowaniem, zarządzaniem i optymalizowaniem Serwisu.
  7. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator Serwisu www.jedzenarium.pl oraz ewentualne podmioty, którym Administrator ten, zgodnie z prawem, na podstawie stosownych zgód i odpowiednich umów, powierzył przetwarzanie danych osobowych m.in. Administrator przekazuje dane osobowe Płatników korzystających z Metod Płatności objętych System do DialCom24 Sp. z o.o 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, w zakresie danych koniecznych do realizacji płatności, wskazuje jednocześnie DialCom24 Sp. z o.o jako administratora otrzymanych w ten sposób danych, a także do stosowania wszelkich mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.
  8. SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych Użytkownika, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia danych Użytkownika oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  9. Użytkownik może wyrazić oddzielną zgodę zarówno w celu otrzymywania drogą e-mailową materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych.
  10. Użytkownik może wyrazić oddzielną zgodę na otrzymywanie od Serwisu Newslettera.

3) POZYSKIWANE DANE TECHNICZNE

Przy wejściu do Serwisu Administrator pozyskuje automatycznie dane poprzez pliki cookies i inne mechanizmy. Cel ich pozyskiwania został opisany w Polityce Plików Cookies.

4) BEZPIECZEŃSTWO

Korzystając z Serwisu (np. publikując komentarze, przepisy, zdjęcia, filmy itp.) należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić publikując je w Serwisie.

5) PRAWO WYBORU

Jedzenarium.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z jego usług i udostępniać o sobie informacje. Serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi z uwagi na swój charakter wymagają podania odpowiednich danych. Udostępnienie swoich danych w ramach korzystania z usług jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil.

6) ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm Użytkownik ma prawo zmiany, żądania usunięcia, aktualizacji, uzupełnienia, poprawienia swoich danych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie. W tym celu należy skorzystać z zakładki KONTAKT w Serwisie lub przesłać e – mail na adres poczty elektronicznej kontakt@jedzenarium.pl.

7) PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PO USUNIĘCIU KONTA UŻYTKOWNIKA

Wszelkie upublicznione przez UŻYTKOWNIKA treści (w szczególności: przepisy, zdjęcia, firmy, komentarze itp.) oraz przepisy, zdjęcia, filmy itp., którymi użytkownik podzielił się (udostępnił) z innymi użytkownikami za pomocą serwisu nawet jeśli ich nie upublicznił, będą po usunięciu KONTA UŻYTKOWNIKA widoczne jako publiczne lub widoczne dla UŻYTKOWNIKÓW, którym zostały przekazane – informacje te będą dostępne wraz z informacją o UŻYTKOWNIKU, który je upublicznił lub udostępnił (jego Nick). Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z publicznego widoku bez podania przyczyny przepisów, zdjęć, filmów, komentarzy itp., które są niezgodne z prawem, obyczajami itp. jednakże dane te pozostają w bazie ADMINISTRATORA tak długo jak to będzie konieczne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Mamy również obowiązek zachować informacje dotyczące dokonywanych zakupów, zdobywanych i wydawanych jagód wirtualnych do celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

8) ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu nie powinien korzystać ani odwiedzać Serwisu, ani korzystać z jego usług. Wszyscy Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać stronę Jedzenarium.pl oraz stronę zawierającą Politykę Prywatności w celu zapoznania się z wprowadzanymi aktualizacjami.

NASI PARTNERZY


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Informujemy, iż SITER sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 na realizację projektu "Stworzenia oraz udostępnienie innowacyjnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań".

Copyright © Siter sp. z o.o.