Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

DEFINICJE

UŻYTKOWNIK – osoba, na rzecz której zgodnie z REGULAMINEM SERWISU i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

SERWIS – witryna internetowa – platforma pod adresem jedzenarium.pl służąca do komentowania, przeglądania, dodawania, modyfikacji, dzielenia się, publikowania itp. przepisów kulinarnych przez Użytkowników serwisu oraz przez Administratora; będąca własnością SITER SP. Z O.O.

COOKIES i INNE MECHANIZMY – szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies

NEWSLETTER – przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną aktualności z Serwisu, za uprzednią zgodą Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie newslettera

INFORMACJA HANDLOWA – przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną oferty reklamowe, handlowe, marketingowe za uprzednią zgodą Użytkownika. Administrator używa adresu e-mail do wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Użytkownik ma dostęp do tej zgody z poziomu swojego Konta i w każdym momencie samodzielnie może ją odwołać lub wznowić.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przes serwis Jedzenarium.pl jest SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mierzeszynie (83-041) ul. Wolności 70; KRS 0000458147, REGON 221862466
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Serwis Jedzenarium.pl pozyskuje nick i adres e-mail zarejestrowanych Użytkowników.

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części funkcjonalności Serwisu.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Serwsie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

POZYSKIWANE DANE TECHNICZNE

Przy wejściu do Serwisu Administrator pozyskuje automatycznie dane poprzez pliki cookies i inne mechanizmy. Cel ich pozyskiwania został opisany w Polityce Plików Cookies.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Korzystając z Serwisu (np. publikując komentarze, przepisy, zdjęcia, filmy itp.) należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić publikując je w Serwisie.

Żadnych danych zarejestrowanych Użytkowników nie udostępnia się podmiotom trzecim niezwiązanym z funkcjonowaniem, zarządzaniem i optymalizowaniem Serwisu.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

PRAWO WYBORU

Jedzenarium.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z jego usług i udostępniać o sobie informacje. Serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi z uwagi na swój charakter wymagają podania odpowiednich danych. Udostępnienie swoich danych w ramach korzystania z usług jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PO USUNIĘCIU KONTA UŻYTKOWNIKA

Wszelkie upublicznione przez UŻYTKOWNIKA treści (w szczególności: przepisy, zdjęcia, filmy, komentarze itp.) oraz przepisy, zdjęcia, filmy itp., którymi użytkownik podzielił się (udostępnił) z innymi użytkownikami za pomocą serwisu nawet jeśli ich nie upublicznił, będą po usunięciu KONTA UŻYTKOWNIKA widoczne jako publiczne lub widoczne dla UŻYTKOWNIKÓW, którym zostały przekazane – informacje te będą dostępne wraz z informacją o UŻYTKOWNIKU, który je upublicznił lub udostępnił (jego Nick). Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z publicznego widoku bez podania przyczyny przepisów, zdjęć, filmów, komentarzy itp., które są niezgodne z prawem, obyczajami itp. jednakże dane te pozostają w bazie ADMINISTRATORA tak długo jak to będzie konieczne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Mamy również obowiązek zachować informacje dotyczące dokonywanych zakupów, zdobywanych i wydawanych jagód wirtualnych do celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Serwis Jedzenarium.pl pozyskuje dane Użytkowników w celu przetwarzania, gromadzenia, optymalizacji Serwisu i wyświetlanych na nim reklam oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego
 • zewnętrzny hostingodawca
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • dostawca oprogramowania wspomagającego prowadzenie działalności (oprogramowanie do wystawiania faktur)
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu internetowego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu nie powinien korzystać ani odwiedzać Serwisu, ani korzystać z jego usług. Wszyscy Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać stronę Jedzenarium.pl oraz stronę zawierającą Politykę Prywatności w celu zapoznania się z wprowadzanymi aktualizacjami.

Zmiany w polityce prywatności dotyczące realizacji usługi „Newsletter” na podstawie Regulaminu Newslettera będą każdorazowo zgłaszane odbiorcom usługi „Newsletter” poprzez wysłanie tym osobom na adresy e-mailowe podane podczas zapisu do newslettera aktualnej wersji Polityki Prywatności najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą zapisów Polityki prywatności dotyczącą usługi „Newsletter”.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
kontakt@jedzenarium.pl

NASI PARTNERZY


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Informujemy, iż SITER sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 na realizację projektu "Stworzenia oraz udostępnienie innowacyjnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań".

Copyright © Siter sp. z o.o.